Investors

Spółka

QubicGames to wydawca gier i studio developerskie z ponad 12-letnim stażem. Spółka tworzy i wydaje gry Premium na konsole Sony PS4, Xbox One, Nintendo Switch oraz komputery PC/Mac. Jest pomysłodawcą i współproducentem własnego silnika gier C-Way, realizowanego w latach 2012-14 wspólnie z Politechniką Warszawską, przy wsparciu NCBiR. Spółka jest również twórcą i właścicielem popularnego portalu AdoptMyGame – serwisu B2B skierowanego do deweloperów oraz wydawców gier. W 2016 roku QubicGames zadebiutował na rynku NewConnect.

Dotychczas najważniejsze zrealizowane projekty to Robonauts oraz Astro Bears Party, które ukazały się w 2017 roku. Wcześniejsze produkcje obejmują takie serie gier jak Geki Yabba Runner, Air Race czy My Little Restaurant.

Od 2017 roku QubicGames współtworzy spółki: Noobz from Poland SA, Drageus Games SA i SONKA SA.
 
 
ZARZĄD
 
Jakub Pieczykolan - Prezes Zarządu QubicGames S.A., założyciel firmy QubicGames, obecnie większościowy akcjonariusz QubicGames S.A. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Od 14 lat związany z branżą gier komputerowych. Ponad 20 ukończonych i wydanych gier wideo na zróżnicowane platformy.
Duża kreatywność i doskonała znajomość procesu produkcji i wydawania gier zebrana podczas pełnienia różnorodnych ról, od producenta, poprzez współtworzenie designu gier i rolę głównego programisty po osobę nadzorującą proces QA i wprowadzenie gier na rynek. Obecnie pełni rolę Project Ownera wszystkich wewnętrznych projektów QubicGames i dzieli się doświadczeniem z pozostałymi członkami zespołu. Rozległe kontakty w branży gier od Ameryki Północnej, poprzez Europę i Azję, zebrane pod czas kilkunastu lat pracy i dziesiątek targów, eventów i wyjazdów, w których uczestniczył.

 • od 2016 - Prezes Zarządu QubicGames S.A.
 • 2009 - 2015 - Prezes Zarządu QubicGames sp. z o.o.
 • 2005 - obecnie - QubicGames Jakub Pieczykolan - własna działalność gospodarcza

 
 
RADA NADZORCZA

 
 
pdf_icon2 STATUT

Strategia

Strategia Emitenta przewiduje działania w następujących obszarach jako najbardziej istotne dla QubicGames S.A.:

 • Wydawanie gier Premium – PC/Mac, Sony PS4, Microsoft Xbox One, Nintendo Switch.
 • Tworzenie gier Premium - PC/Mac, Sony PS4, Microsoft Xbox One, Nintendo Switch.
 • Portowanie gier spółek powiązanych i firm trzecich na konsole Sony, Nintendo i Microsoft.
 • Działalność inwestycyjna w projekty, zespoły i spółki z branży gier wideo.
 • Silne zaangażowanie w tworzenie i wydawanie gier na nowe konsole – Nintendo Switch, a w przyszłości nowe konsole Sony i Microsoft.
 • Stworzenie grupy kapitałowej, obejmującej:
  • Spółkę QubicGames S.A. będącej wydawcą i developerem niezależnych gier Premium na konsole i komputery PC/Mac.
  • Spółkę zależną AdoptMyGame S.A. odpowiedzialną za rozwój i komercjalizację portalu AdoptMyGAme oraz pozostałą działalność B2B w branży gier wideo.
  • Spółkę zależną QubicMobile (nazwa robocza) odpowiedzialną za tworzenie i wydawanie gier mobilnych w modelu Free2Play i Premium.
  • Spółka stowarzyszona NoobzPL sp. z o.o. (w przyszłości S.A.), której celem jest stworzenie i wydanie gier z serii Total Tank Simulator.
  • Spółka stowarzyszona Drageus Games S.A. zajmującą się tworzeniem i wydawaniem gier typu Science Fiction/Space Opera.
  • Innych spółek zależnych / stowarzyszonych związanych z kolejnymi inwestycjami QubicGames S.A. w branży gier wideo.

pdf_icon2 Strategia na lata 2017-18.

Dane Finansowe
Walne Zgromadzenia
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY QUBICGAMES S.A. - 29 CZERWCA 2017 R.:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie QubicGames S.A odbędzie się 29. czerwca 2017 roku o godzinie 11:00 w Siedlcach przy ulicy Pustej 15 (Sala konferencyjna Hotelu „Janusz”)

Na dzień ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji wynosi 9.820.000 akcji, co daje łącznie 10.600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY QUBICGAMES S.A. - 8 KWIETNIA 2016 R.:

Giełda

Notowania QubicGames S.A. na NewConnect
 
 
Akcjonariat

Lp. Oznaczenie akcjonariusza Seria akcji Liczba akcji (w szt.) Udział w kapitale zakładowym (w proc.) Udział w głosach (w proc.)
1. Jakub Pieczykolan A* 780.000 7,94 14,72
B/C 3.575.000 36,41 33,73
2. Krzysztof Szczawiński B 1.015.000 10,34 9,58
3. Pozostali B/C 4.450.000 45,32 41,98
Razem   9.820.000 100 100

* akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą 1 (jedną) akcję przypadać będą 2 (dwa) głosy
 
 
Animator rynku
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
ul. Marszałkowska 78/80,
00-517 Warszawa
Tel. +48 22 50 43 104
Fax: + 48 22 50 43 349
www: www.bossa.pl
e-mail: makler@bossa.pl
 
 
Autoryzowany Doradca
Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy sp. j.
ul. Mokotowska 51/53 lok. 1, 00-542 Warszawa
T: + 48 39 950 15 83
E-mail: biuro@kwlaw.pl
KRS: 0000698998
NIP: 5223102562
REGON: 368507231
 
 
Instytucje rynku kapitałowego
New Connect
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Komisja Nadzoru Finansowego
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Narodowy Bank Polski
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Raporty bieżące
Kalendarium
 • Raport okresowy roczny za 2016 rok - 20. marca 2017 r.
 • Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2017 r. - 15. maja 2017 r.
 • Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2017 r. - 14. sierpnia 2017 r.
 • Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2017 r. - 10. listopada 2017 r.
Kontakt

Kontakt dla Inwestorów:
e-mail: inwestor@qubicgames.com
tel.: +48 531 242 300
fax.: +48 25 644 36 39
  
Agencja odpowiedzialna za Relacje Inwestorskie:
StrictMinds Communication
Tomasz Muchalski +48 504 212 463
e-mail: t.muchalski@strictminds.com
  
Kontakt dla Mediów:
Barbara Brozda +48 518 734 141
e-mail: b.brozda@strictminds.com